KỸ THUẬT NHIẾP ẢNH

    03/12/2021

    Kỹ thuật chụp ảnh SILHOUETTE

    Thuật ngữ Silhouette có từ thế kỹ 18, dùng gọi tên cho việc cắt giấy (thường màu đen) mô phỏng…

    KỸ THUẬT HẬU KỲ

    Back to top button